KOSZNIK-OSOWICKA, P. ZAMIEŃMY TRUDNOŚCI W MOŻLIWOŚCI! CZYLI O TRUDNOŚCIACH DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS 1-3 JAKO WYZWANIU DLA NAUCZYCIELI. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], n. 16(23), 2023. DOI: 10.34739/sn.2023.23.08. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3394. Acesso em: 27 luty. 2024.