GORCZYCA, M. AKCEPTACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARUNKACH EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W RUDZIENKU. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], n. 16(23), 2023. DOI: 10.34739/sn.2023.23.06. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3385. Acesso em: 27 luty. 2024.