ŻURAW, H. EWOLUCJA POGLĄDÓW NAUCZYCIELEK NA TEMAT ZDALNEGO KSZTAŁCENIA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W DOBIE EPIDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE TEORII KRYZYSU. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], n. 22(15), 2022. DOI: 10.34739/sn.2022.22.11. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3012. Acesso em: 23 mar. 2023.