GAWEŁ-LUTY, E.; LEMAŃCZYK, R. SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], n. 22(15), 2022. DOI: 10.34739/sn.2022.22.05. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3006. Acesso em: 29 mar. 2023.