ZACHARUK, Tamara. „STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY”. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], n. 22(15), 2022. DOI: 10.34739/sn.2022.22.01. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/3001. Acesso em: 25 maj. 2024.