JÓWKO, Ewa. Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], v. 13, n. 13(6), p. 43–59, 2021. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2460. Acesso em: 27 maj. 2024.