KICZKO-KAMUT, P. „Plastusiowa rączka” − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], v. 14, n. 14(7), p. 217–220, 2021. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451. Acesso em: 23 wrz. 2023.