LISOWSKA, Marzena. Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], v. 14, n. 14(7), p. 163–172, 2021. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443. Acesso em: 19 lip. 2024.