ŻURAW, H. Studenci niepełnosprawni doby ponowoczesności w Polsce. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], v. 14, n. 14(7), p. 69–90, 2021. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2435. Acesso em: 5 grudz. 2023.