HOŁOWNIA, A. PRACA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CZASIE PANDEMII. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], v. 20, n. 20(13), p. 117–122, 2021. DOI: 10.34739/sn.2020.20.11. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2058. Acesso em: 4 mar. 2024.