GAWEŁ-LUTY, Elżbieta. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: „Środowiskowe wartości w planach życiowych uczniów klas wiejskich szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie”. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, [S. l.], v. 16, n. 16(9), p. 351–355, 2019. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1182. Acesso em: 23 maj. 2024.