Jówko, E. (2022). PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE. INNOWACJA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.06