Gaweł-Luty, E., & Lemańczyk, R. (2022). SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.05