Zacharuk, T. (2022). „STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY”. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.01