Soszyńska, K. (2021). ROLA I ZNACZENIE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W PROCESIE TERAPII UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (21 (14). https://doi.org/10.34739/sn.2021.21.04