Zacharuk, T. (2021). Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using evidence ‐ based teaching strategies, edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 11(11(4), 131–133. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2488