Zgierun, R. (2021). START(ujemy) z ECDL!. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 155–157. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2471