Osiak, K. (2021). Recenzja książki Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Ditta Baczała, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 151–153. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2470