Bocian-Waszkiewicz, B. (2021). Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2). Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 143–147. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469