Juszczak, J. (2021). Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej: Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej „Rabarbar”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 113–128. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2467