Grzeszczuk, H. (2021). Rola tłumacza języka migowego . Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 129–139. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2465