Dłutowska-Osik, H. (2021). Kształcenie ustawiczne w opinii nauczycieli studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 101–112. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2464