Marciniak-Paprocka, K. (2021). Kształcenie osób niepełnosprawnych w Holandii. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 89–98. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2463