Marciniak-Paprocka, K. (2021). Zmiany wprowadzone w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 75–85. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2462