Rolka, D. (2021). Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 61–74. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2461