Pytka, L. (2021). O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej . Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 13–32. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2457