Zbroszczyk, D., & Franaszczyk, M. (2021). Scenariusz zajęć włączających. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 221–226. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2452