Kiczko-Kamut, P. (2021). „Plastusiowa rączka” − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 217–220. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451