Bocian-Waszkiewicz, B. (2021). Scenariusz zajęć wychowawczych – komunikacja interpersonalna (cz. 1) . Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 213–216. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2450