Antas-Jaszczuk, A., & Nikitin, S. (2021). Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 173–183. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2445