Tzarkova, O., & Rabota, T. (2021). Феномен фрустрации в подростковом и раннем юношеском возрасте. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 141–151. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2441