Bałandynowicz, A. (2021). Wiedza i samoświadomość w procesie edukacji dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 13–68. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2434