Nasiłowska, E. (2021). II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 257–260. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2427