Zacharuk, T. (2021). Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 13–23. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2401