Wojtczuk, A. (2021). PANDEMIA KORONAWIRUSA - ZMIANA W ŚWIECIE. ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SZANSE ROZWOJOWE. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 20(20(13), 101–113. https://doi.org/10.34739/sn.2020.20.10