Babiarz, M., & Garbuzik, P. (2019). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na przykładzie działań w województwie świętokrzyskim. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 19(19(12), 115–127. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.10