Gaweł-Luty, E. (2019). Między inkluzją a ekskluzją. Społeczna przestrzeń seniorów. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 17(17(10)2017), 13–28. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1211