Jówko, E. (2019). Kompetencje nauczyciela wspomagającego wyzwaniem edukacji inkluzyjnej. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 18(18(11)2018), 39–48. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1186