Pospiszyl, I. (2019). Samowykluczenie jako zagrożenie dla inkluzji. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 18(18(11)2018), 29–37. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1185