Gaweł-Luty, E. (2019). Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Korzeniowskiej-Pakuły pt.: „Środowiskowe wartości w planach życiowych uczniów klas wiejskich szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 351–355. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1182