Bocian-Waszkiewicz, B. (2019). Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej – scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 331–342. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1174