Jówko, E. (2019). Uczeń zdolny w kulturze szkoły. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 225–234. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1168