Zheleva, E. (2019). Metodyka kształcenia przygotowującego przyszły personel medyczny do pracy z dziećmi i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 97–108. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1157