Gaweł-Luty, E. (2019). Społeczne postawy wobec szkół integracyjnych. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 61–76. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1154