(1)
Gaweł-Luty, E.; Lemańczyk, R. SUBIEKTYWNY I OBIEKTYWNY WYMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. Student Niepełnosprawny 2022.