(1)
Garbuzik, P. DIALOG KULTUR. W POSZUKIWANIU WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA. Student Niepełnosprawny 2022.