(1)
Majchrowska-Kielak, A. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRAW KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W POLSCE. Student Niepełnosprawny 2022.