(1)
Bocian-Waszkiewicz, B. Scenariusz zajęć Profilaktyczno-Wychowawczych dotyczący kształtowania Poczucia własnej wartości (cz. 2). Student Niepełnosprawny 2021, 13, 143-147.