(1)
Juszczak, J. Teatr osób niepełnosprawnych Intelektualnie W kontekście Inkluzji społecznej: Studium Przypadku Na przykładzie Grupy Teatralnej „Rabarbar”. Student Niepełnosprawny 2021, 13, 113-128.