(1)
Rolka, D. Charakterystyka Edukacja osób niepełnosprawnych W Polsce – Wyniki Kontroli Przeprowadzonej Przez Najwyższą Izbę Kontroli. Student Niepełnosprawny 2021, 13, 61-74.